Email: kontakt@everlarya.dk

Sådan spilles Everlarya


De to filmklip herunder viser på få minutter hvordan "Slaget om Everlaryra" spilles.
Tip: Bliv ikke fortvivlet, hvis reglerne virker en smule forvirrende.

Spil spillet efterhånden som reglerne gennemgåes og efter et par slag vil I være klar til at kæmpe på egen hånd!


Del 1: Opstilling af kort

Del 2: Tur og angreb

Spilleregler


Detaljeret gennemgang af spillereglerne.

(Regler er også vedlagt spillet)

Fremgangsmåden for to spillere

Spillerne bruger som udgangspunkt hvert sit kortsæt.

(To spillere kan dog alternativt deles om samme kortsæt).

Nederst i afsnttet beskrives hvordan man spiller med 3 og 4 deltagere.


Spillet består af tre slag. (slag 1, slag 2 og finaleslaget)

I hvert slag kæmpes der om en borg, der giver et antal sejrspoint.
Spilleren med flest point, efter de tre slag har vundet.
I et slag gælder det om at opstille en hær, angribe modspiller og slå dennes kort ud af slaget.1: TRÆK OG BYT KORT

 • Hver spiller gør følgende: 
 • Læg de tre borgkort i en bunke (borgstak). Borg 1 øverst dernæst 2 og 3.
 • Bland resten af kortene og læg dem i en stak med bagsiden op (kampstak)
 • Tag ti kort fra kampstakken op på hånden.
 • Hvis du vil forsøge at bytte, kan du trække 1, 2 eller 3 kort mere fra kampstakken. Herefter vælger du de ti kort du vil have med i kampen og lægger de overskydende i en ny bunke (tabsstak).


Tip: Vælg kortene med de højeste angrebstal såvel som forsvarstal.
Vælg også kort med flyveegenskab (vingesymbol øverst på kort)

Læs mere om spillekortene her


2: OPSTIL DIN KAMPSTYRKE

 • Hver spiller lægger de ti kort i en kampstyrke (to vandrette rækker) foran sig.
 • Forreste række (længst fra dig) er frontlinjen og den bageste række er baglinjen.
 • Kortene i spillers frontlinjen kan angribes fra starten af slaget.
 • Kort på baglinjen kan kun angribes hvis:
  1) Baglinjekortet er aktivt (det vil sige taget i brug) og
  2) Kun hvis angribende kort har flyvesymbol (se eventuelt "Om kortene"
 • Fordel nu dine ti kort med bagsiden op, på de to rækker. 
 • Du vælger selv hvordan kortene fordeles. Hver linje skal blot bestå af mindst 1 kort.
 • Du kan f.eks. lægge 5 kort på hver linje eller 7 på baglinjen og 3 på frontlinjen osv..


Eksempel på opstilling af kampstyrke:

Tip: Mange kort på frontlinjen vil give længere beskyttelse og hemmeligholdelse af baglinjekortene, men samtidig vil mange af dine kort kunne ses og angribes af modspiller fra start.

Jo flere gange du spiller, des bedre lærer du fordele og ulemper, i de forskellige måder at opstille på, at kende.


3: SLAGET - tur og angreb

 • Når spillerne har fordelt kortene i kampstyrken kan slaget begynde.
 • Spillerne vender alle kort i frontlinjen om, så figurerne her er synlige (aktive).
 • Læg tallene for angrebstypen våben (sværdsymbolet) sammen for alle kort i din frontlinje.
 • Den spiller, der har højeste samlet våben-tal i frontlinjen begynder. Hvis lige mange, trækkes der lod.
 • Når du bruger ét kort tæller det for ét træk.
 • Den spiller, der starter, har kun ét træk i første tur, herefter har hver spiller som udgangspunkt altid to træk i sin tur til at foretage angreb med.
 • Ekstratræk ud over de to, kan opnås hvis man har et specialkort (Gara Vah), eller et borgkort vundet fra et tidligere slag.
 • En spiller må godt undlade at bruge nogle eller alle træk i sin tur.

  Angrib med angrebstyper eller magi

 • Du angriber din modstanders kort, et ad gangen, med dine egne kort fra kampstyrken.
 • Du kan bruge af dine kort på både frontlinje og baglinje (hvis du bruger et kort fra din egen baglinje er det hermed aktivt og skal vendes om så figuren ligger synlig for modspiller).
 • Du kan angribe med et kort på to måder:
 • 1) Angreb med en af angrebstyperne våben, ild eller vand.
 • 2) Angeb med magi (f.eks. paralysering), hvis denne egenskab fremgår af kortet.

Tip: Læs mere om figurkortene  her Sådan angriber du og slår et modstanderkort

 • Vælger du at angribe med en af angrebstyperne, skal tallet på dit kort være større end forsvaret (skjold) på det kort du angriber for, at kunne slå det.

  Eksempel: hvis det modstanderkort du ønsker at angribe har 4 i forsvar (skjold), skal du angribe med et kort der har 5 eller mere i en af sine angrebstyper (våben, ild eller vand).


 • Du kan slå dine træk i turen sammen og dermed angribe et modstanderkort med flere af dine kort på én gang. Her skal du lægge tallene i samme angrebstype sammen.
  Eksempel: Har dit ene kort 3 i "ild" og det andet kort  2 i "ild" kan du angribe med en styrke på i alt 5.

 • Vælger du at angribe med magi, kræver det blot at de beskrevne betingelser opfyldes. 
  Eksempel: Hvis dit korts magiske egenskab er at paralysere kort fra bjergene (figurer med bjergsymbol) vil det naturligvis kun være disse kort du kan paralysere.

Tip: Læs mere om brugen af de andre særlige magiske egenskaber under "om kortene"Dem kan du angribe

 • Du kan angribe alle kort på modstanders frontlinje.
 • Du kan også angribe kort på din modspillers baglinje, der er synlige/aktiveret. Det kræver dog at de kort du bruger har flyvesymbol og dermed kan flyve over den beskyttende frontlinje.

Når et kort er slået

 • Et kort der bliver slået ved et angreb med angrebstyperne (hvor angrebstallet er højere forsvarstallet) er ude af spillet og kortet lægges i spillerens tabsstak
  (hvis to spillere deles om samme kortsæt, lægges et slået kort derimod i bunden af den fælles kampstak).
 • Et kort der paralyseres af magi, er ikke i stand til at kæmpe videre i det aktuelle slag, men vil kunne bruges igen i det 3. og sidste finaleslag. Kortet lægges derfor i spillerens finalestak.
  Et kort der paralyseres i finaleslaget er dog helt ude og lægges her i tabsstakken.

 • Når det sidste kort i en fronlinje er slået, bliver den eventuelt tilbageværende baglinje til den nye frontlinje. Alle kort i den gamle baglinje vendes så figursiden er synlig og alle kort dermed er aktive. Angreb på disse kort kræver ikke længere flyveegenskab.

4: AFSLUTNING PÅ SLAGET

 • Et slag vindes ved at modspiller ikke har flere kort tilbage i sin kampstyrke, eller vælger at overgive sig i starten af sin tur.
 • Vinderen får borgkortet og sejrspointene.
  Et vundet borgkort giver ret til et ekstra træk én gang i et af de to næste slag.
 • Vinder lægger borgkortet synligt under kamstyrkens plads og taber lægger sit borgkort i tabsstakken (med mindre spillerne deles om samme kortsæt).
 • Kort der er tilbage i kampstyrken overlever til finaleslaget og lægges i finalestakken (gælder også for en spillere, der eventult overgiver sig)
 • Hvis ingen spillere kan eller ønsker at foretage flere træk, ender slaget uafgjort.
  Ingen vinder borgkortet, der lægges i tabsstak.


Sådan spilles slag 2 og finaleslaget

 • Næste slag (slag 2) spilles på samme måde som beskrevet herover.
  Eneste forskel er nu, at et eventuelt vundet borgkort fra slag 1, kan bruges til et ekstra træk en gang i løbet af slaget. Det ekstra træk kan dog også gemmes til finaleslaget.
  Spilleren der vinder slag 1 kan således "opspare" i alt to ekstratræk til finalen hvis borgkortet i slag 2 også vindes.
 • Finaleslaget afvikles stort set som slag 1 og 2, dog med den forskel at man først tager sin finalestak op (kortene der har overlevet og kort der er blevet paralyseret under de to første slag).
  Hvis der er færre end ti kort i finalestakken, tager man det manglende antal op på hånden fra kampstakken, så man har ti i alt. Herefter kan der forsøges byt af op til tre kort.


5: AFSLUTNING PÅ SPILLET

 • Når finaleslaget er afgjort er kampen om Everlarya slut.
 • Spilleren med flest sejrspoint vinder og en ny stærk konge over Everlarya er fundet.
 • Er alle tre slag endt uafgjort er kampen stadig åben og en ny konge på findes i et nyt spil.


3 OG 4 DELTAGERE

 • Ved 3 deltagere, spilles der alle-mod-alle og efter samme regler som ovenstående. Turen går på skift med uret.
 • Ved 4 deltagere, spiller man sammen to og to. Hver spiller har sin egen tur og egne kort og kampstyrke, men må naturligvis ikke angribe sin medspiller. Turengår på skift fra en spiller på det ene hold til en spiller på det andet hold.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend